BULANIK SİSTEMLER DERNEĞİ

FAALİYET ALANLARI

BULANIK SİSTEMLER DERNEĞİ'NİN FAALİYET ALANLARI

 1. Bulanık mantık teorisi ve uygulamaları konusunda bir Türkçe terminoloji oluşturma konusunda çalışmalar yapmak.
 2. Bulanık mantık teorisi ve uygulamaları konusunda bir sözlük oluşturmak için çalışmalar yapmak.
 3. Bulanık mantık teorisi ve uygulamaları konusunda paylaşımcı bir "sanal ortam" oluşturmak.
 4. Bulanık mantık teorisi ve uygulamaları konusunda Türk dilinde bilim yapmak isteyenler için bilimsel bir dergi çıkartılması konusunda çalışmalar yapmak.
 5. Bulanık mantık teorisi ve uygulamaları konusunda çalışma yapan üyelerini zaman zaman bir araya getirerek, yöntembilimin ortak yönlerini geliştirmeye çalışmak.
 6. Konu üzerinde yapılan çalışmaların sinerjik bir biçimde ülke ekonomisine katkı sağlaması ve katma değer yaratması için gayret göstermek.
 7. Konu ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde KONGRE, KONFERANS ve SEMİNER'ler düzenlemek ve düzenleme faaliyetlerine katkıda bulunmak.
 8. Üniversitelerde; lisans ve lisansüstü düzeyde BULANIK MANTIK ile ilgili dersler açılmasını, eğitim verilmesini ve topluluklar kurulmasını teşvik etmek.
 9. Bulanık mantık teorisi ve uygulamaları konusunda çalışan disiplinler arası bir işbirliğinin kurulmasını sağlamak.
 10. Ülkemizde bulanık mantık teorisini kullanan stratejik teknolojiler geliştirilmesine öncülük etmek.
 11. Bulanık mantıkla, diğer sistemlerin (Yapay Sinir Ağları, Genetik Algoritmalar, Karınca Teorisi, Veri Madenciliği vs.) entegrasyonunu sağlayacak teori ve uygulamaları teşvik etmek.
 12. Bulanık mantık teorisinin yoğunluklu uygulama sahasının sanayi olmasını ve dolayısıyla sanayinin de bu çalışmalarda bir paydaş olmasını sağlamak.
 13. Derneğin, yurtdışında faaliyet gösteren bazı derneklere üye olmasını sağlamak