BULANIK SİSTEMLER DERNEĞİ

BULANIK SİSTEMLER DERNEĞİ

BUSİDE

İnsanoğlunun düşünmeye başladığı andan itibaren var olan 'Bulanık Mantık', ancak 1965 yılında Lutfi A. Zadeh'in bulanık kümeler ve matematik işlemcilerini yayınlamasıyla bilim literatürüne girmiştir. Daha sonraki yıllarda, özellikle teknoloji alanında kullanımıyla birlikte bulanık sistemler gelişmiş ve günümüzde vazgeçilmez bir bilimsel araç haline gelmiştir. Bu bilimsel araç sadece elektronik, bilgisayar, endüstri, makina, inşaat, jeoloji, maden mühendisliği gibi teknik alanlarda değil, tıp ve sosyal bilimler gibi alanlarda da yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır.

Bunun bir sonucu olarak dünyada 'Bulanık Mantık' ile ilgili son derece ciddi bilimsel dergiler yayınlanmakta ve konferanslar düzenlenmektedir. Konuyla ilgili çalışma yapan bilim insanları örgütlenmiş ve ortak çalışma düzlemleri oluşturmuşlardır.

Yapılan bir araştırma sonucunda ülkemizde de farklı disiplinlerden olup 'Bulanık mantık' teori ve uygulamaları hakkında araştırma ve yayın yapan araştırmacı sayısının 500'lü rakamlara ulaştığı görülmüştür. Konuyla ilgili dünyada söz sahibi olan Prof. Dr. İ. Burhan TÜRKŞEN önderliğinde farklı disiplinlerden gelen 45 katılımcı birlikte 05.11.2006 günü TOBB ETÜ'de bir toplantı yapılmış olup, bunun sonucunda "Bulanık Sistemler Derneği" adı ile kurulacak olan dernek çatısı altında örgütlenme kararı alınmıştır. Dernek 2007 yılı başında faaliyetlerine başlamıştır.

Bulanık Sistemler Derneği, ülkemizde kullanılırlığı giderek artan 'Bulanık Mantık' yönteminin daha da iyi anlaşılabilmesi, geliştirilebilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması için, ilgili tüm bilim dalları ve kişilerin temsil edilebileceği; bulanık yöntem bilim ve uygulamalarını geliştirme çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak amacı ile kurulmuştur.